Ultrason

Laboratuvar

Kliniğimizde donanımlı bir laboratuar ünitesi bulunmaktadır

Hematolojik
 

 

IDEXX VetAutoread™ Hematology Analyzer

   

Laboratuar ünitemizde IDEXX LaserCyte Hemogram Cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaz ile dostlarınızın tam kan sayımı kısa sürede yapılmaktadır. Kan hastalıkları ve enfeksiyon tablosu, Check-Up, 
anestezi öncesi ve acil vakalarda tam kan sayımı teşhisi kesinleştirip tedaviyi yönlendirmede  büyük önem taşımaktadır.

 

 

HCT (Hematokrit)
 
 
RBC (Eritrositler)
 • Hematokrit ile beraber değerlendirilmelidir.
 • Güvenilir ölçümler güvenilir MCV ve MCHC ölçümlerine olanak verir.
HGB (Hemoglobin)
 
 
RETIC , %RETIC (Mutlak ve Yüzde Retikülosit) Retikülositler aneminin rejeneratif veya non-rejeneratif olarak karakterize edilmesinde esas ve altın standarttır.
 
MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi)
 
Belli aralıklarla tekrarlanan ölçümler hastalık evresinin ilerleme/gerileme sürecinin daha iyi izlenmesine olanak verir.
 
RDW (Eritrosit Dağılım Genişliği)
 • Ölçüm amacı eritrositlerin boyutlarındaki değişkenliğin (anizositozis) değerlendirilmesidir.
 • Hastalığın ilerlemesi/gerilemesi takibinin daha iyi bir şekilde yapılmasını sağlar.
MCHC
(Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu)
 
 
MCH (Ortalama Eritrosit Hemoglobini)
 
 
PLT (Trombosit) LaserCyte® Hematoloji Analiz Cihazı yalnızca impedans teknolojisi kullanan analiz cihazlarına göre çok daha güvenilir trombosit sayısı sunar.
 
MPV, PDW, PCT (Ortalama Trombosit Hacmi, Trombosit Dağılım Genişliği, Trombosit Hemotokriti) Herhangi bir trombosit anomalisinin karakterizasyonunda kullanılır. (Örneğin periferal trombosit talebine karşılık kemik iliğinde oluşan yanıtın değerlendirilmesi)
 
WBC (Lökositler)
 
 
Monosit and Lenfositler (Mutlak ve Yüzde)
 • Özellikle makrofajların yangısal süreçte baskın olduğu İnflamatuvar hastalıkların tespitine yardımcı olur.
 • Monosit ve lenfositlerin ayrımlanması altta yatan glukokortikoid etkilerin (stress lökogram, steroid uygulaması, hiperadrenokortisizm) doğru bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlar.
Nötrofiller (Mutlak ve Yüzde) Bazı inflamatuvar hastalıkların tespit/takip edilmesi ve hastalık şiddetinin belirlenmesi için önemlidir.
 
Eozinofiller (Mutlak ve Yüzde)
 • Heartworm, pire dermatitisi, felin astım, allerjik gastroenteritis vb. sistemik hipersensitivitelerin tespiti için önemlidir.
 • ProCyte Dx Analiz Cihazı hem kedi hem de köpek eozinofillerini ölçer.
Bazofiller (Mutlak ve Yüzde) Sistemik hipersensitivitelerin ve akut allerjik reaksiyonların tespitine yardımcı olur.

________________________________________________________________________________________________

Biyokimyasal

BİYOKİMYASAL TESTLER

Ünitemizde biyokimyasal testler için IDEXX Vet Test 8008 cihazı kullanılmaktadır. Kan serumu ya da plazma ile çalışan bu cihaz ile kısa sürede güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. Karaciğer, böbrek, kalp gibi organlara spesifik parametrelerin yanı sıra gastro-intestinal sistem, endokrin( hormonal ) sistem, kas ve iskelet sistemi ve lipit metabolizmasına özgü parametrelere bakılarak organ ve sistemlerin işleyişi ve durumu hakkında bilgi edinilmektedir. Bu sonuçlara göre gerekli görülen tedavi kliniğimizde yapılmaktadır.

 

26 Parametre

ALB CHOL LDH TRIG ALKP CK LIPA UCREA† ALT CREA Mg UPC*† AMYL
GGT NH3 UPRO† AST GLOB* PHOS URIC BUN GLU TBIL Ca LAC TP    

· *Hesaplanmış
†Urine P:C Ratio için mevcut


Hazır Paneller:

 

Diagnostik Sağlık Profili
Pankreas sağlığını izlemek ve karaciğer hastalıklarının bazı türlerini ayırt etmek istediğiniz hastalarınızın minimum veri tabanını oluşturmak için bu profili kullanın.ALB, ALKP, ALT, AMYL, BUN, Ca, CREA, GGT, GLU, LIPA, TBIL, TP, GLOB

Genel Sağlık Profili
Yaşlı ve hasta hayvanlara yaptığınız sağlık taramaları ayrıca  hasta hayvanların değerlendirilmesi için  bu profili kullanınız.ALB, ALKP, ALT, AMYL, BUN, Ca, CHOL, CREA, GLOB, GLU, PHOS, TBIL, TP

Preanestezik Panel
Bu kullanışlı 6 parametrelik panel ile hastanıza uygulayacağınız anestezi güvenilirliğini test ediniz.  ALKP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP

NSAID Takip Paneli
Five targeted tests recommended for monitoring patients receiving NSAID therapy.ALKP, ALT, AST, BUN, CREA

At Sağlık Profili
Bu paket içerisinde at için ihtiyaç duyacağınız bütün testler mevcuttur.

Kanatlı Sağlık Profili
Kuş türleri için geniş yelpazede hazırlanmış bu profilde tüm profili veya yalnızca ihtiyacınız olan tek slaytları kullanabilirsiniz. ALB, AST, Ca, GLOB, GLU, TP, URIC

Urine P:C Ratio
Hastanız azotemik hale gelmeden proteinüriyi saptayıp rakamsal olarak değerlendirip böbrek hastalıklarının erken tanısını koyunuz. (Urine P:C Ratio Hazırlama Kiti ile kullanılmalıdır.) UCRE, UPRO

Kalite Kontrol Paneli
Kapsamlı bir kalite kontrol prosedürü için 4 aylık ihtiyacınızı karşılar.

____________________________________________________________________________________________

Kan Gazları

Laboratuar ünitemizde bulunan IDEXX Vet Stat cihazı ile köpek ve kedilerin elektrolit ve kan gazları kısa sürede ayrıntılı biçimde belirlenmektedir. Bu sayede acil ve yoğun bakım gerektiren ve yaşlı hastaların gerek anestezi öncesi risk düzeyi gerekse uygulanacak damar içi sıvı tedavisinin tüm ihtiyaçları ayrıntılı şekilde tespit edilmektedir.

 

 

VetStat® Electrolyte and Blood Gas AnalyzerÖlçülen Parametreler

Na
K
Cl
Ca
pH
PCO2
PO2
tHB
SO2
Glucose
tCO2
HCO3
Anion gap

 

_______________________________________________________________________________________________________

Dışkı Tahlili

Gaita muayenesi; direkt, fluatasyon ve sedimentasyon yöntemleriyle mikroskobik olarak yapılmaktadır. 
Dışkı muayenesi, beslenme problemlerinin yanı sıra gastro-intestinal sistem ve bu sisteme bağlı organlarda oluşabilecek olası problemlerin teşhisi konusunda yardımcı olmaktadır. Gaitada kan olup olmadığı, sindirilmemiş gıda varlığı, sulu veya katı oluşu ve yağ oranı bakılan genel değerlendirme parametreleridir.( Ancak asıl önemli olan dışkı muayenesinde barsak parazitlerinin var olup olmadığının tespitidir. Çünkü barsak parazitleri; köpek ve kedilerin gelişimlerini kusma, ishal, iştah değişimleriyle olumsuz etkiledikleri gibi vücut dirençlerini düşürerek yani bağışıklık sistemini bozarak birçok hastalığa yakalanmalarını kolaylaştırır. Köpek ve kediler arasındaki bulaşma çok hızlı ve yaygındır.
 

 

Aynı zamanda insan sağlığı açısından paraziter hastalıklar ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Çünkü barsak parazitozları tüm dünyada enfeksiyon hastalıkları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan paraziter hastalıklar, yetişkinlerin yanı sıra özellikle çocuklar açısından daha ciddi problemlere sebep olabilmektedir.
Veteriner sağlık hizmeti içerisinde koruyucu hekimlik alanında paraziter mücadele ve yapılan uygulamalar yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı büyük önem taşımaktadır.

________________________________________________________________________________________

İdrar Tahlili

İDRAR TAHLİLİ

Kliniğimizde IDEXX Veteriner Otomatik İdrar Tahlil Cihazı kullanılmaktadır. Reflektans fotometri yöntemi kullanılarak idrarda; özgül ağırlık, lökosit, nitrit, pH, protein, glukoz, ketojenik madde, ürobilinojen, bilirubin ve kan tespiti kısa sürede yapılmaktadır.

 

Ayrıca santrifüje edilmiş idrarda eritrosit-lökosit kan hücreleri, hyalin silindirleri hücresel döküntüler, calsium oxalat, struvite-cystine kristalleri vb. açısından sediment mikroskobik muayene yapılarak çalışılmaktadır.

 

IDEXX VetLab® UA™ Analyzer   Ölçülen Parametreler
Lökosit
Nitrat
Protein
Glukoz
Keton
Urobilinojen
Bilirubin
Hemoglobin

Spesifik Hastalık Testleri

Genellikle viral kökenli olan bu hastalıkların teşhisi için test kitleri kullanılmaktadır.

 • Canine Distemper / Köpek Gençlik Hastalığı
 • Canine Parvoviral Enterit / Köpek Kanlı İshal Hastalığı
 • FIP (Feline Infectious Peritonitis)
 • FIV (Feline Immunodeficiency Virus) / Kedi AIDS Hastalığı
 • FeLV(Feline Leukemia Virüs) / Kedi Lösemi Hastalığı
 • HW (Heartworm) / Köpeklerde Kalp Kurdu Hastalığı
 • Ehrlichiosis / Köpeklerde Ehrlichia Hastalığı
 • Lyme Virus / Köpeklerdeki Lyme Hastalığı
 • Leishmaniasis / Köpeklerde Leishmania Hastalığı

Yukarıda açıklanmış olan durumların dışında ayrıca;

- Hormonlar (Kortizol, Östrodiol ?), Tiroid Hormonları (T3,T4,TSH)
- Kan, idrar,irin, yara,göz-kulak-burun ve genital bölgelerden alınan örneklerden bakteri izolasyonu, identifikasyonu, kültür ve antibiyogram tetkikleri
- Doku, organ,deri punch biyopsileri, organ ve doku ameliyat materyalleri, vücut sıvıları, aspirasyon numunelerinin patolojik incelemeleri anlaşmalı özel laboratuarlarda yapılmakta

-

Resimler

Laboratuvar

isimli hizmet sayfası 18 Temmuz 2015, 20:52 tarihinde oluşturulmuştur.